Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW-pensioen

De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de SVB.

2. Ouderdomspensioen

Op het bankafschrift ziet u:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen, en
  • het netto bedrag

Inhoudingen en naheffing

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= loonbelasting en premie volksverzekeringen). Tot uw AOW-leeftijd wordt er ook een bedrag voor het AOW-pensioen (= AOW-premie) afgetrokken van uw bruto ouderdomspensioen of partnerpensioen.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen. Deze loonheffing betaalt u aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.

Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Door het optellen van al deze bedragen, kunt u in een hogere belastingschaal vallen. Wat u in eerste instantie te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw mijnwerkerspensioen bij Aegon. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan mijnwerkerspensioen bij Aegon hebt. Voor uzelf en voor uw eventuele partner. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht. U kunt uw UPO ook downloaden vanaf deze website. Log daarvoor in bij Mijn Pensioencijfers, de beveiligde online omgeving van deze website over uw mijnwerkerspensioen bij Aegon.

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een andere verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.