Hoeveel krijgt u?

Klein pensioen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 474,11 (2018) bruto per jaar? Dan hebt u de mogelijkheid om uw pensioen bij ingang af te kopen. Dat is zo geregeld in de huidige pensioenwetgeving. Afkopen betekent dat u eenmalig een bedrag ontvangt in plaats van maandelijkse pensioenbetalingen.

Als wij uw pensioen in één keer uitbetalen dan is hierin opgenomen:

  • uw ouderdomspensioen, en
  • het partnerpensioen (als u daar recht op hebt)

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u geen maandelijkse betalingen meer. Uw partner krijgt geen partnerpensioen als u komt te overlijden.