Hoeveel krijgt u?

Klein pensioen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 594,89 (2023) bruto per jaar? Dan hebt u de mogelijkheid om uw pensioen bij ingang af te kopen. Dat is zo geregeld in de huidige pensioenwetgeving. Afkopen betekent dat u eenmalig een bedrag ontvangt in plaats van maandelijkse pensioenbetalingen.

Als wij uw pensioen in één keer uitbetalen dan is hierin opgenomen:

  • uw ouderdomspensioen, en
  • het partnerpensioen (als u daar recht op hebt)

Gevolgen voor uw pensioen

Voordeel
U krijgt de waarde van uw pensioen in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele partner vervalt. Uw partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die aan u de uitkering of de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.