Wat is er geregeld?

Pensioenregeling

1. De pensioenregeling voor het AMF

De pensioenregeling geldt voor iedereen die heeft gewerkt in het mijnbedrijf en pensioen heeft opgebouwd bij het AMF. Dit pensioen is opgebouwd op basis van een middelloonregeling. Dat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw dienstverband bij de mijnen hebt verdiend. Hoe hoger uw gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan was, hoe hoger uw mijnwerkerspensioen is.

Soorten pensioen

In de pensioenregeling is voor u geregeld:

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Uw mijnwerkerspensioen bij Aegon wordt niet meer verhoogd. Uw mijnpensioen bij het AMF is op 1 januari 2015 verhoogd met 10,96%. Deze verhoging was eenmalig. Deze verhoging is een onderdeel geweest van de overdracht van uw mijnpensioen naar pensioenverzekeraar Aegon. Uw pensioen kan ook niet worden verlaagd. Aegon garandeert uw uitkering.

2. De pensioenregeling voor het BFM

De pensioenregeling geldt voor iedereen die heeft gewerkt in het mijnbedrijf en pensioen heeft opgebouwd bij het BFM. Dit pensioen is opgebouwd op basis van een (gematigde) eindloonregeling. Dit betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het salaris dat u aan het einde van uw dienstverband bij de mijnen verdiende. Hoe hoger uw salaris, hoe hoger uw mijnwerkerspensioen is.

Soorten pensioen

In de pensioenregeling is voor u geregeld:

Hoe bouwde u pensioen op?

U hebt pensioen opgebouwd in een gematigde eindloonregeling. Een eindloonregeling betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het salaris dat u aan het einde van uw dienstverband bij het mijnbedrijf verdiende.

Voor de hoogte van het pensioen is gekeken naar de laatste 5 jaar van uw loopbaan bij de mijnen. Daarbij is ook rekening gehouden met een maximum bedrag. Als uw pensioen boven dat maximum bedrag uitkwam, had u een aanvullende verzekering voor extra pensioen.

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

Uw mijnwerkerspensioen bij Aegon wordt niet meer verhoogd. Uw mijnpensioen bij het BFM is op 1 januari 2015 verhoogd met 13,72%. Deze verhoging was eenmalig. Deze verhoging is een onderdeel geweest van de overdracht van uw mijnpensioen naar pensioenverzekeraar Aegon. Uw pensioen kan ook niet worden verlaagd. Aegon garandeert uw uitkering.

De volledige pensioenregeling vindt u op de pagina met Documenten.