Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aegon heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen, dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij Aegon geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Aegon staat er niet voor in, dat de informatie op de internetsite altijd geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Aegon wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties ten gevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite.
Aegon is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright

Aegon geeft hierbij toestemming om kopieën van de inhoud van deze internetsite te reproduceren voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik van deze internetsite houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht, of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal, dat voor deze internetsite is gebruikt. Aegon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden.