Over ons

Klachten en geschillen

AZL voert namens Aegon uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u bericht sturen aan AZL. U kunt:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u over uw mijnwerkerspensioen bij Aegon ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • Binnen 2 weken proberen wij uw klacht of het geschil af te handelen.
  • Lukt dit niet binnen 2 weken, dan ontvangt u van ons een schriftelijke reactie met de reden waarom er in de afwikkeling vertraging is opgetreden. Binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend ontvangt u een besluit.

De afwikkeling van uw klacht of geschil loopt via AZL. Uiteraard treedt AZL met Aegon in overleg als de aard van de klacht of het geschil daartoe aanleiding geeft. Bent u het niet eens met het antwoord van AZL of is het geschil naar uw mening niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. De klacht of het geschil wordt dan verder afgewikkeld volgens de klachten- en geschillenregeling van Aegon.

3. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer Aegon uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

U kunt de volledige klachten- en geschillenregeling opvragen bij onze helpdesk bij AZL. Onze medewerkers helpen u graag.