Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid 
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van de pensioenregeling voor uw mijnwerkerspensioen bij Aegon: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en 
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet als ouderdomsgepensioneerde ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan mijnwerkerspensioen hebt bij Aegon. Voor uzelf en voor uw eventuele partner. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat uw opgebouwde mijnwerkerspensioen bij Aegon is. Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?

  Oud-werknemers die hun mijnwerkerspensioen bij ons hebben laten staan toen ze stopten met werken in het mijnbedrijf en daarna geen waardeoverdracht hebben aangevraagd, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens Aegon de administratie van uw pensioenregeling uit. Om deze reden ontvangt u uw pensioenoverzicht van uw mijnwerkerspensioen van AZL.

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Wij kijken in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, is er geen recht op partnerpensioen. Daarom wordt de partner waarmee u samenwoont niet op het pensioenoverzicht vermeld. Uw huidige partner heeft alleen onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

Bekijk alle vragen

Het nieuwe pensioenstelsel

 • Let op: misschien verandert er niets voor uw pensioen

  AMF en BFM zijn bijzondere pensioenfondsen. Het overgrote deel van onze deelnemers is gepensioneerd. Daarom bestaat de kans dat wij niet overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. In dat geval verandert er niets aan uw pensioen bij ons fonds. We houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen rond het pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen voor uw pensioen. 

 • Waarom verandert ons pensioenstelsel?

  Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal problemen worden opgelost.

  • Pensioenen kunnen nu bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
  • Jongeren betalen nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij een of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

  Bekijk voor meer informatie deze film op de website van de Rijksoverheid. 

  Let op: de kans bestaat dat wij niet overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. In dat geval verandert er niets aan uw pensioen bij ons fonds.

 • Moet u nu actie ondernemen?

  Nee, want tot 2023 verandert uw pensioenregeling niet, daarna bestaat de kans dat wij overstappen naar een nieuwe regeling. Dat is echter nog niet zeker. Indien wij niet overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel, verandert er ook niets aan uw pensioen bij ons fonds. 

  Indien wij overstappen naar een nieuwe regeling, wordt de hoogte van uw pensioen minder zeker. Check in dat geval, regelmatig uw pensioen: