Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopte met werken. U ontvangt pensioen:

 1. van de overheid (AOW)
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars, afhankelijk van het aantal werkgevers bij wie u pensioen hebt opgebouwd gedurende uw loopbaan
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

1. Overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan,
 • als ze arbeidsongeschikt raken, of
 • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdomswet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd.
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.  (Algemene Nabestaandenwet) kan uw partner krijgen na uw overlijden.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds en verzekeraar

Toen u nog werknemer in het mijnbedrijf was, hield uw werkgever maandelijks geld in op uw salaris voor uw aanvullende pensioen bij het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolen in Limburg (hierna: het AMF) of het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (hierna: het BFM). Dit was uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalde ook premie voor de opbouw van uw pensioen. Nu u met pensioen bent, ontvangt u een aanvullend pensioen.

 • In augustus 2014 heeft het BFM de mijnpensioenen overgedragen aan pensioenverzekeraar Aegon levensverzekering N.V. U ontvangt uw mijnwerkerspensioen vanaf die maand niet langer van het BFM, maar van Aegon.
 • In augustus 2014 heeft het AMF de mijnpensioenen overgedragen aan pensioenverzekeraar Aegon levensverzekering N.V. U ontvangt uw mijnwerkerspensioen vanaf die maand niet langer van het AMF, maar van Aegon.

3. Bank of verzekeraar

Misschien hebt u, toen u nog werkte, zelf extra pensioen geregeld. Misschien hebt u bijgespaard, belegd of een aanvullende verzekering afgesloten. Koopsompolissen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van. Wanneer u dit hebt gedaan, ontvangt u extra inkomen van uw bank of verzekeraar.