Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt uw mijnwerkerspensioen bij Aegon in elkaar? Dat staat beschreven in het pensioenreglementDe regeling waarin staat hoe uw pensioen precies is geregeld.. Hierin vindt u onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • soorten pensioen die er zijn voor u en uw partner

Uw voormalige werkgever in het mijnbedrijf en de vakbonden hebben de inhoud van uw pensioenregeling bepaald. Aegon is de uitvoerder van de regeling en heeft de afspraken vastgelegd in een pensioenreglement dat vanaf 1 augustus 2014 geldt.

Welk reglement geldt voor u?

Sinds de oprichting van het AMF en het BFM zijn er verschillende pensioenregelingen geweest met verschillende voorwaarden voor het verkrijgen van ouderdoms- en partnerpensioen.

Nu geldt voor uw mijnwerkerspensioen het huidige pensioenreglement van Aegon. Dit reglement vervangt met ingang van 1 augustus 2014 het reglement van het pensioenfonds waar uw mijnpensioen voorheen was ondergebracht. De rechten en aanspraken uit de vorige reglementen zijn door Aegon overgenomen. Wilt u meer informatie over de pensioenregeling die voor u geldt?

  • Klik hier voor het Pensioenreglement van Aegon voor de werknemers op wie de pensioenregeling van het AMF van toepassing was.
  • Klik hier voor het Pensioenreglement van Aegon voor de werknemers op wie de pensioenregeling van het BFM van toepassing was.