Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u recht hebt op een partnerpensioen.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Als u recht hebt op een partnerpensioen voor uw partner, dan wordt het bijzonder partnerpensioen automatisch geregeld als u gaat scheiden. U moet dan gescheiden zijn op of ná 9 mei 1973.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Uw pensioen wordt in 2 delen verdeeld. Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in om uw scheiding aan ons door te geven.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van 1 en 2

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Log in bij Mijn Pensioencijfers en geef uw keuze door aan ons. Doe dat binnen 2 jaar na uw scheidingsdatum.

Nieuwe wet

Er ligt sinds 2019 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de regels voor verdeling van pensioen bij scheiding te veranderen. Totdat die wet definitief is, gelden de regels hierboven. Vooralsnog duurt dat nog tot 1 juli 2022. Wat er precies gaat veranderen, laten we u weten zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe wet.