Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u recht hebt op een partnerpensioen.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Als u recht hebt op een partnerpensioen voor uw partner, dan wordt het bijzonder partnerpensioen automatisch geregeld als u gaat scheiden. U moet dan gescheiden zijn op of ná 9 mei 1973.

Uw ex-partner kan hiervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan een kopie van het echtscheidingsconvenant. Wij bekijken of we hiermee kunnen instemmen.

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds. Als u een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als uw ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw nieuwe partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

• U kunt alle afspraken aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers: Direct regelen of
• Uw ex-partner stuurt ons het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner en alle benodigde documenten per e-mail of per post
Als uw ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Uw pensioen wordt in 2 delen verdeeld. Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in om uw scheiding aan ons door te geven.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van 1 en 2

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Log in bij Mijn Pensioencijfers en geef uw keuze door aan ons. Doe dat binnen 2 jaar na uw scheidingsdatum.