Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner als u daar recht op hebt.

Moet er iets doorgegeven worden?

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een brief te sturen met daarbij de akte van overlijden.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen. Uw partner kan verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoeveel krijgt uw partner?

Het bedrag aan partnerpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. U kunt dit overzicht ook downloaden van deze website. Log hiervoor in bij Mijn Pensioencijfers. Na uw overlijden ontvangt uw partner (en eventuele ex-partner) jaarlijks van ons bericht over de pensioenuitkering.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.

Begrafenisgeld

Het is mogelijk dat u, uw partner of uw nabestaanden recht hebben op begrafenisgeld. Dit is een bijdrage in de kosten van de uitvaart van:

  • uzelf, of
  • uw partner

De hoogte van dit bedrag is als volgt:

  • AMF: € 340,34
  • BFM: € 272,27

Om dit begrafenisgeld te ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden voor u gelden, hangt af van het pensioenreglement dat op u van toepassing is. Als u recht hebt op begrafenisgeld, dan is dit bedrag opgenomen op uw Uniform Pensioenoverzicht. Log in bij Mijn pensioencijfers en bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht online.

Wat moet ik doen voor het begrafenisgeld?

U hoeft niets te doen. Zodra bij de administratie het overlijden wordt gemeld, kijken we of u, uw partner of uw nabestaanden recht hebben op begrafenisgeld. Als dat zo is, wordt het bedrag automatisch op de bankrekening gestort waarop ook het pensioen wordt uitbetaald.