Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan mijnwerkerspensioen hebt bij Aegon. Voor uzelf en voor uw eventuele partner. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat uw opgebouwde mijnwerkerspensioen bij Aegon is. Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?

  Oud-werknemers die hun mijnwerkerspensioen bij ons hebben laten staan toen ze stopten met werken in het mijnbedrijf en daarna geen waardeoverdracht hebben aangevraagd, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens Aegon de administratie van uw pensioenregeling uit. Om deze reden ontvangt u uw pensioenoverzicht van uw mijnwerkerspensioen van AZL.

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Wij kijken in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, is er geen recht op partnerpensioen. Daarom wordt de partner waarmee u samenwoont niet op het pensioenoverzicht vermeld. Uw huidige partner heeft alleen onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten. 

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Aegon betaalt straks uw mijnwerkerspensioen elke maand netto uit, net als u gewend bent bij uw salaris. Woont u in het buitenland? Dan betalen wij uw pensioen meestal per kwartaal uit.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Enkele maanden voordat u met pensioen gaat, ontvangt u van ons informatie over uw bruto en netto pensioen. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dan ziet u een bruto bedrag en een schatting van hoeveel uw pensioen netto bedraagt.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op uw pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW-pensioen afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat uw AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW-pensioen kijkt u op www.svb.nl.

 • Behoudt uw pensioen zijn waarde?

  Nee. De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Uw mijnwerkerspensioen wordt namelijk niet meer verhoogd. Op 1 januari 2015 is uw pensioen voor het laatst verhoogd. Deze verhoging was eenmalig en was onderdeel van de overdracht van uw mijnwerkerspensioen naar pensioenverzekeraar Aegon. Uw pensioen kan ook niet worden verlaagd. Aegon garandeert straks uw uitkering.

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

 • Is het zeker dat u het genoemde pensioenbedrag krijgt?

  Ja. Aegon garandeert straks uw uitkering.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht van uw mijnwerkerspensioen bij Aegon te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.