Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is het Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan mijnwerkerspensioen hebt bij Aegon. Voor uzelf en voor uw eventuele partner. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat uw opgebouwde mijnwerkerspensioen bij Aegon is. Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?

  Oud-werknemers die hun mijnwerkerspensioen bij ons hebben laten staan toen ze stopten met werken in het mijnbedrijf en daarna geen waardeoverdracht hebben aangevraagd, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.

 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens Aegon de administratie van uw pensioenregeling uit. Om deze reden ontvangt u uw pensioenoverzicht van uw mijnwerkerspensioen van AZL.

 • Moet u het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; u bent het niet verplicht. We raden u wel aan het pensioenoverzicht van uw mijnwerkerspensioen bij Aegon te bewaren. U behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van uw pensioen belangrijk zijn. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw pensioenoverzicht downloaden.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • Waarom staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Wij kijken in de gemeentelijke basisadministratie of u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Wanneer u samenwoont, is er geen recht op partnerpensioen. Daarom wordt de partner waarmee u samenwoont niet op het pensioenoverzicht vermeld. Uw huidige partner heeft alleen onder voorwaarden recht op partnerpensioen.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. U kunt samen bekijken of dat genoeg is. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering sluiten. 

 • Waar is het pensioen voor uw ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is uw pensioen lager.

Vragen over de bedragen op het UPO