Nieuws

Wet toekomst Pensioenen bij Tweede Kamer

De Wet toekomst pensioenen volgt uit het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten. In het nieuwe pensioenstelsel gaat het pensioen meer meebewegen met de economie. Daarnaast biedt het nieuwe stelsel u meer inzicht in uw opgebouwde pensioen. 

De regering wil de wet op 1 januari 2023 laten ingaan. Dat kan dus alleen nadat beide Kamers de wet goedkeuren. Als de wet op 1 januari 2023 ingaat, krijgen sociale partners en pensioenfondsen 4 jaar de tijd om over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen waarin deelnemers nog pensioen opbouwen zijn overgegaan.

Mogelijke wijzigingen van uw pensioen bij ons fonds

Het overgrote deel van onze deelnemers is gepensioneerd. Daarom bestaat de kans dat wij niet overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. In dat geval verandert er niets aan uw pensioen bij ons fonds. Indien wij wel overstappen, gaan de nieuwe regels gelden voor:

  • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
  • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Wat kunt u doen?

Op onze website staat een speciale pagina over het nieuwe pensioenstelsel. Daar vindt u altijd het laatste nieuws.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.