Nieuws

Ontvangt u AOW-partnertoeslag?

Behalve op AOW kunt u ook recht hebben op een AOW-partnertoeslag van de overheid als u een jongere partner heeft. Normaal gesproken vervalt uw AOW-partnertoeslag deels of helemaal als uw partner tijdelijk (meer) gaat werken. Want uw partner krijgt dan meer salaris.

Uitzondering: cruciale beroepen

Maar door de coronacrisis heeft de overheid hierop nu een uitzondering gemaakt. Is uw partner vanaf maart meer gaan werken in een cruciaal beroep? Dan telt het extra inkomen tijdelijk niet mee voor uw AOW-partnertoeslag.

Meer informatie

Alles over deze uitzondering voor de AOW-partnertoeslag leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.