Nieuws

Nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij

Het kabinet en de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond. Dit is een belangrijke stap richting een nieuw pensioenstelsel. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het eens geworden over de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel. De vakbonden hebben het voorstel voorgelegd aan hun leden. De leden van CNV hebben inmiddels ingestemd.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een hoofdlijnennotitie met de uitwerking inmiddels voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer akkoord is, gaat de hoofdlijnennotitie naar de Eerste Kamer. Daarna komt er een wetsvoorstel.

Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat het pensioenakkoord voor uw eigen pensioen gaat betekenen. De komende tijd zal daarover steeds meer bekend worden. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het Pensioenakkoord.