Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen onder voorwaarden een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Vroeger noemden we dit weduwepensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit maakt niet uit voor de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft niet altijd recht op partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u stopte met werken in het mijnbedrijf (en dus stopte met pensioen opbouwen bij het AMF):

  • bent getrouwd
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente

U moet daarbij ook aan enkele voorwaarden voldoen. Uw partner heeft recht op dit partnerpensioen als u:

  • vóór 9 mei 1973 bent gestopt met pensioen opbouwen bij het AMF en minimaal 5 jaar deelnemer was bij het AMF, of
  • op of ná 9 mei 1973 bent gestopt met pensioen opbouwen bij het AMF en minimaal 1 jaar deelnemer was bij het AMF

Als uw partner na uw overlijden hertrouwt, wordt het partnerpensioen stopgezet.  Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel partnerpensioen er voor uw partner is geregeld bij Aegon en wie bij ons als partner is geregistreerd.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-) partner
Ouderdomspensioen Partnerpensioen
Verdeeld ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen
  Verdeeld ouderdomspensioen