Mijnpensioenoverzicht.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid 
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van de pensioenregeling voor uw mijnwerkerspensioen bij Aegon: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en 
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet als ouderdomsgepensioneerde ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die u vindt?

  U vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. Deze gegevens worden minimaal 3 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé vaak 3 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl. Pensioenuitvoerders geven de informatie over uw pensioen op verschillende momenten door. Daarom verschilt de ‘peildatum’ van de gegevens die u ziet in Mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dit bij ‘stand per’.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) worden 1 keer per jaar verstrekt. Dat is altijd per 31 december van een bepaald jaar. Hierdoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het UPO van ons fonds.

 • Kunt u de informatie vertrouwen?

  De informatie die u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die u ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Mist u pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds of een verzekeraar uw adresgegevens niet heeft en dat u vergeten bent dat u bij die organisatie pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor u pensioen klaar, maar kan de organisatie dit pensioen niet aan u uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Hebt u veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kunt u waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat u uw opgebouwde pensioen meeneemt naar uw nieuwe pensioenregeling bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Zo kunt u al uw pensioen bij één organisatie onderbrengen. U kunt bij elke baanwissel waardeoverdracht aanvragen voor al uw opgebouwde pensioenen bij eerdere werkgevers.

 • Kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft u een overzicht van de huidige stand van zaken. Wel ziet u welke veranderingen in uw privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kunt u een vergelijking maken tussen uw huidige inkomen en uw inkomen van later.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat u van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u thuis ontvangt van ons is een overzicht van uw pensioen bij ons in bruto jaarbedragen. Als u inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, ziet u de informatie van al uw pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en verzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien ziet u in één oogopslag hoeveel AOW-pensioen u daarnaast kunt verwachten van de overheid.

 • Kan uw partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met uw partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. U ziet dan een overzicht van uw ouderdomspensioen voor uzelf en van uw partnerpensioen voor uw partner als u komt te overlijden.

 • Waarom ziet u soms andere cijfers in Mijn Pensioencijfers?

  Mijn Pensioencijfers is de online omgeving van ons fonds. In Mijn Pensioencijfers ziet u alleen een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioenen en AOW.

  De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op uw meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden minimaal één keer per jaar geactualiseerd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers meerdere keren per jaar ververst. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op termijn zal de informatie op Mijn Pensioencijfers tegelijk met de informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl worden bijgewerkt.