Nieuws

Bedrag ineens: ingangsdatum 1 juli 2024 onhaalbaar

Het wetsvoorstel waar de keuze ‘bedrag ineensBedrag ineens wil zeggen dat u maximaal 10% van de waarde van uw opgebouwde pensioen in een keer kunt laten uitbetalen. Klinkt aantrekkelijk natuurlijk. Zodra deze wet akkoord is, vertellen we u meer over de voordelen en nadelen van deze keuze.’ bij hoort, staat nog op de agenda van de Tweede Kamer. Het onderwerp staat in januari 2024 gepland om te behandelen. Als de Tweede Kamer akkoord is met het voorstel, dan gaat het naar de Eerste Kamer. Pas als de Eerste Kamer akkoord is, kan de wet ingaan.

Ingangsdatum 1 juli 2024 onhaalbaar

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben na een akkoord op het wetsvoorstel 6 maanden de tijd om deelnemers te informeren over deze keuze. Daarom wordt de ingangsdatum voor deze keuze op 1 juli 2024 niet gehaald. Wat de nieuwe mogelijke ingangsdatum wordt, is nu nog niet bekend. De eerst mogelijke datum is 1 januari 2025.

Wij informeren u zodra we meer nieuws hebben over dit onderwerp.

Hebt u vragen over uw pensioen?

Veel informatie over uw pensioen vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.