Nieuws

Buiten Nederland van uw pensioen genieten

Elk jaar emigreren zo’n 10.000 Nederlandse 50+’ers naar het buitenland. Voor het betere weer, en voor rust en ruimte. Bovendien is het leven in veel landen buiten Nederland een stuk goedkoper. Zeker met uw Nederlandse AOW en pensioen kan dat heel voordelig zijn. Er kunnen ook nadelen kleven aan pensioen ontvangen in het buitenland.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) deed dit voorjaar onderzoek naar pensioenmigranten. Waarom blijven zij niet in Nederland? Naar welke landen verhuizen ze? En, het allerbelangrijkste: hoe bevalt het leven daar?

Om met de reden te beginnen: 80% van de deelnemers aan het onderzoek deed het vooral vanwege het betere klimaat. Een iets kleinere groep (75%) wil van de drukte in Nederland af. Andere redenen zijn:

  • een (veel) goedkoper leven
  • minder bureaucratie én
  • het verlangen naar een (laatste) groot avontuur.

Gemiddeld vertrokken deze pensioenmigranten op 62-jarige leeftijd naar hun nieuwe land. Waar gingen zij naartoe? Bijna elk Europees land werd genoemd. Maar er zijn ook Nederlanders die in Thailand of de Filipijnen een nieuw leven beginnen. Het grootste deel (75%) is nu gelukkiger dan in Nederland. Een kleine kanttekening: ook 75% van de gepensioneerden die in Nederland blijven zegt nu gelukkiger te zijn dan toen zij nog werkten.  

Denk goed na v óórdat u deze stap zet

Klinkt zo’n buitenlands avontuur spannend en interessant? Denk dan niet alleen aan de positieve kanten. Want aan het leven in een ander land kunnen ook nadelen zitten. De deelnemers aan het onderzoek noemden onder andere:

  • de bureaucratie in Nederland (‘een hoop geregel’)
  • de bureaucratie en de gezondheidszorg in het nieuwe land én
  • financiële tegenvallers.

Drie tips voor uw pensioen

  • Maak van uw pensioenfonds geen spoorzoeker en geef uw buitenlandse adres aan ons door.
  • Als we u vragen te bewijzen dat u nog leeft, doe dat dan op tijd. Alleen dan kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen.
  • Trouwt u in het buitenland, of gaat u scheiden? Geef ons dat dan ook door.

Ga hiervoor naar Mijn Pensioencijfers.

Meer weten?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u informatie over uw AOW in het buitenland. Ook op de website van ons fonds vindt u de nodige informatie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.