Nieuws

Steeds meer 65+’ers aan het werk

Eén verklaring is dat er gewoon meer 65+’ers zijn dan in 2003. Dus is het logisch dat het aantal werkende 65+’ers ook is toegenomen. Maar dat is niet alles. Want ook het percentage werkende ouderen is toegenomen, tot 3,3% in 2020. Het is dus wel degelijk een trend.

Vooral het aantal 65+’ers met een vaste baan nam sterk toe. Ook opvallend: van de 65+’ers met betaald werk is 10% zelfs 75 jaar of ouder. Het aantal werkende 75+’ers nam in 17 jaar toe van 9.000 (2003) naar 30.000 (2020). Dit zijn trouwens vooral mannen die minder dan 12 uur per week werken.

Bent u (bijna) 65 jaar of al iets ouder?

Dan duurt het niet meer zo lang voordat uw pensioen bij ons fonds ingaat. Uw pensioenleeftijd is namelijk 68 jaar. U krijgt natuurlijk ook AOW, het pensioen van de overheid. Dat gaat al eerder in, afhankelijk van uw geboortejaar. Bent u ná 28 februari 1957 geboren? Dan gaat de AOW op uw 67ste in. Bekijk op welk moment uw AOW precies ingaat.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.