Nieuws

Geen vakantiegeld in mei voor gepensioneerden

Zolang u werkt, krijgt u vakantiegeld uitbetaald van uw werkgever. Meestal is dat in de maand mei. Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u van ons pensioenfonds geen aparte uitkering voor uw vakantie.

Elke maand een deel vakantiegeld

U ontvangt elke maand een pensioenuitkering van ons fonds. In dit bedrag is uw vakantiegeld al opgenomen. Eigenlijk ontvangt u elke maand een deel (om precies te zijn 1/12e deel) van het vakantiegeld in uw pensioenuitkering.

Dit geldt ook voor andere uitkeringen, zoals een dertiende maand. Ontving u tijdens uw werk een vaste extra uitkering waarover pensioenpremie werd afgedragen? Dan is deze opgenomen in het pensioen dat u elke maand van ons ontvangt.

Geen uitzondering meer voor gepensioneerden met tijdelijk pensioen

Tot dit jaar was er een uitzondering op deze regel. Namelijk personen die vóór hun 65ste met pensioen zijn gegaan en tijdelijk pensioen ontvangen tot hun 65ste. Zij ontvingen in de maand mei vakantiegeld, berekend over hun tijdelijke pensioen.

Ook voor deze groep geldt dat het vakantiegeld vanaf 2020 is meegenomen in de maandelijkse uitkering van het fonds. Er is dus geen aparte uitbetaling meer van het vakantiegeld in mei.

Meer informatie

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen er voor u geregeld is bij ons pensioenfonds. Log in bij Mijn Pensioencijfers voor uw pensioenoverzicht. Op onze site vindt u verder de betaaldata voor uw pensioen. Hebt u meer vragen? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag.