Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt mogelijk een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden als u recht hebt op een partnerpensioen.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Bijzonder partnerpensioen

Als u recht hebt op een partnerpensioen voor uw partner, dan wordt het bijzonder partnerpensioen automatisch geregeld als u gaat scheiden. U moet dan gescheiden zijn op of ná 9 mei 1973.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Uw pensioen wordt in 2 delen verdeeld. Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in om uw scheiding aan ons door te geven.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van 1 en 2

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Log in bij Mijn Pensioencijfers en geef uw keuze door aan ons. Doe dat binnen 2 jaar na uw scheidingsdatum.